Adam
Błasiak

Inspektor Nadzoru

Adam odpowiada za zapewnienie zgodności działalności iWealth z obowiązującymi przepisami.

Jest z wykształcenia prawnikiem i ekonomistą. Doświadczenie i wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego oraz zapewniania zgodności podmiotów z przepisami (ang. compliance) zdobywał, pracując przez ponad 10 lat w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego na stanowiskach eksperckich. Brał między innymi czynny udział w tworzeniu europejskich regulacji w ramach ESMA, prowadzeniu nadzoru nad krajowymi podmiotami infrastruktury rozliczeniowo-rozrachunkowej, opracowywał odpowiedzi na pytania prawne, dotyczące interpretacji aktów prawa Unijnego oraz krajowej Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadził analizę innowacyjnych zjawisk i produktów na rynku kapitałowym. Odbył staż w londyńskim City, pracował również jako oficer ds. compliance w jednym z wiodących banków komercyjnych, gdzie wspierał komórkę zapewniania zgodności w zakresie oferty instrumentów finansowych, kierowanej do największych klientów korporacyjnych.

Adam jako prawnik, stara się szybko i bezpośrednio docierać do sedna analizowanego problemu, ceni sobie precyzję, prostotę i zwięzłość wypowiedzi. Umiejętność skutecznej komunikacji międzyludzkiej uważa za kluczową zarówno w życiu zawodowym, jak i w osobistym. Wielbiciel teatru improwizowanego.