Możliwości inwestycyjne na rynku surowców.

iWealth News
Komentarz iWealth - Michał Kurpiel

Szanowni Państwo,

W ostatnich dniach odnotowujemy ogromną zmienność na rynkach surowcowych. Na jednym krańcu obserwujemy ekstrema cen złota, gdzie cena uncji wyrażonej w naszej walucie osiągnęła historyczny szczyt, a w dolarze pokonała barierę 1 700 USD. Na drugim końcu minima wycen czarnego złota. Ropa naftowa w kontrakcie WTI (21 kwietnia 2020 godz. 19:45) dotknęła poziomu 6,5 dolara za baryłkę, by w błyskawicznym tempie osiągnąć okolice 14 dolarów, co i tak jest ceną historycznie bardzo niską.

Mając na celu dostarczenie Państwu najbardziej rzetelnych informacji komentowaliśmy wspólnie z naszymi ekspertami sytuację na rynku surowców. Piotr Kuczyński w ostatnim komentarzu dla iWealth „Gospodarki powoli ruszają” pisał o porozumieniu państw z grupy OPEC+ oraz w datowanym na dziś (24.04) „Teoria trzeciego czynnika”, że na rynku ropy „ogon macha psem”, a z zarządzającym funduszem Allianz Surowców i Energii Grzegorzem Prażmo na bieżąco omawialiśmy historyczne wydarzenia na rynku ropy naftowej (wywiad iWealth z Grzegorzem Prażmo).

Realizując jeden z głównych celów naszej spółki, czyli przedstawienie naszym Klientom obiektywnych, merytorycznych i konkretnych informacji, wspólnie z Dyrektor ds. Rozwoju Oferty Produktowej Katarzyną Heuchert opisałem możliwości inwestycyjne na rynku złota, a do samych trendów cen kruszcu odniósł się podczas Akademii iWealth Online dr Adam Drozdowski.

Zachęcam do wysłuchania i lektury powyższych materiałów, jak i innych treści, na naszym kanale YouTube oraz w sekcji Aktualności i komentarze na stronie www.iwealth.pl.

Dostarczona Państwu wiedza dla jednych okaże się ciekawą informacją i możliwością wysłuchania opinii ekspertów, a dla innych impulsem do dokonania decyzji inwestycyjnych. Dla tych z Państwa, dla których obecne ceny surowców stanowią okazję inwestycyjną przygotowaliśmy zestawienie funduszy dostępnych do nabycia za pośrednictwem platformy iWealth online. W trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo proces rejestracji jak i nabycia jednostek uczestnictwa można przejść całkowicie zdalnie, zgodnie z zasadą #zostańwdomu za pośrednictwem komputera, tabletu, czy też telefonu.

Fundusze Surowcowe
QUERCUS GOLD
SKARBIEC RYNKÓW SUROWCOWYCH
INVESTOR GOLD OTWARTY
GENERALI ZŁOTA

Fundusze o dużej korelacji z surowcami
INVESTOR ROSJA
INVESTOR AMERYKA ŁACIŃSKA
GENERALI AKCJE: NOWA EUROPA

Przed dokonaniem inwestycji proszę zapoznać się z niezbędnymi materiałami informacyjnymi, kartą funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz prospektem emisyjnym, które dostępne są w dołączonych hiperłączach oraz na platformie iWealth.


Życzę udanych inwestycji.

Michał Kurpiel
Wiceprezes Zarządu


Niniejszy materiał został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym i nie stanowi oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także świadczenia pomocy prawnej czy doradztwa podatkowego. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem poniesienia straty. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospektach funduszy inwestycyjnych. Wszelkie twierdzenia zawarte w materiale wyrażają jedynie opinię jego autorów. iWealth Management Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Inwestorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne.
Do pobrania