Kontakt


iWealth Management Sp. z o.o. 
ul. Lecha Kaczyńskiego 26
00-609 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS w Warszawie, KRS 0000381507, NIP 896 151 80 73,
kapitał zakładowy Spółki: 1.214.650,00 zł (opłacony w całości)

tel.: +48 606 697 070
e-mail: kontakt@iwealth.pl