fbpx

Jako przedstawiciel Pru (Prudential) oferujemy innowacyjne na polskim rynku rozwiązanie ubezpieczeniowo-oszczędnościowe.

Ubezpieczenie na życie PEWNY KAPITAŁ – w jednym, prostym produkcie łączysz zabezpieczenie zgromadzonego kapitału z ubezpieczeniem na życie –  w przypadku śmierci Twoi bliscy otrzymają świadczenie ubezpieczeniowe już od pierwszego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia.

 

Sprawdź jakie korzyści oferuje Ci ten produkt:

Bezpieczeństwo Twojego kapitału:

  • gwarancja zwrotu wpłaconych składek – jeśli zdecydujesz się przed zawarciem umowy na opcję gwarancji zwrotu wpłaconych składek, będziesz mieć pewność, że na koniec ustalonego w umowie okresu ubezpieczenia otrzymasz kwotę nie niższą niż suma wszystkich składek wpłaconych w okresie ich opłacania,
  • gwarantowana kwota wypłaty w razie rezygnacji z umowy – jeżeli sytuacja życiowa zmusi Cię do rezygnacji z ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki zawarłeś umowę, Pru gwarantuje Ci wypłatę kwoty, która będzie co najmniej taka, jak jest podana w Twojej polisie,
  • premie roczne – wszystkie przyznane premie roczne będą wypłacone w przypadku dożycia do końca okresu umowy lub śmierci Ubezpieczonego, a jeśli zrezygnujesz z umowy, Pru wypłaci wskazaną w polisie część  dotychczas przyznanych premii rocznych.
  • rozważna strategia lokowania środków i możliwość otrzymania premii – Pru stara się powiększyć kwotę, którą otrzymasz na koniec umowy, poprzez lokowanie nie mniej niż 70% środków w obligacje Skarbu Państwa Polskiego lub inne obligacje o wysokiej wiarygodności podmiotu, który je wystawił. Pozostała część lokowana jest w inne instrumenty finansowe. Dzięki temu masz  możliwość otrzymania premii rocznych oraz premii końcowej, które powiększą kwotę wypłacaną na koniec umowy.

Korzyści prawno–podatkowe*:

  • pieniądze, które otrzymasz na koniec umowy, nie będą obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych,
  • w przypadku śmierci Ubezpieczonego, świadczenie z tytułu umowy nie będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn,
  • możesz przekazać prawo do swoich pieniędzy wedle uznania, bo nie ogranicza Cię kolejność wskazana w przepisach dotyczących dziedziczenia.

Połączenie ochrony ubezpieczeniowej i oszczędzania:

  • przez cały czas umowy Pru gwarantuje Ci ochronę ubezpieczeniową, a na koniec umowy – gwarantowaną sumę ubezpieczenia, określoną przy zawarciu umowy.

 

*Powyższe korzyści prawno-podatkowe zostały oparte na regulacjach podatkowych aktualnych na dzień 01.02.2019 r.