Plan połączenia iWealth z F-Trust

icon
Aktualności

Informujemy, że Zarządy spółek:

1.      iWealth Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleja Armii Ludowej 26 (00-609 Warszawa), której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000381507, posiadająca NIP 8961518073, nr REGON 021485231 oraz kapitał zakładowy w wys. 3 941 350,00 PLN, oraz

2.      F-Trust spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Półwiejska 32 (61-888 Poznań), której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000397407, posiadająca NIP 1080011502, numer REGON 145817467 oraz kapitał zakładowy w wys. 2 216 582,00 PLN wpłacony w całości

w dniu 19 kwietnia 2024 r. uzgodniły plan połączenia spółek, który jest załączony w poniższym pliku.
Do pobrania