Ukraina – komentarz inwestycyjny iWealth

icon
iWealth News
Zespół Doradztwa iWealth

Wojna to zawsze tragedia dla wielu ludzi, szczególnie, gdy działania wojenne są prowadzone wobec ludności cywilnej, czyli zwykłych ludzi, takich jak my. Inwazja Rosji na naszych sąsiadów z Ukrainy, wymaga największego potępienia i wywołuje w nas nie tylko empatię, ale również obawy. Liczymy na to, że pod naciskiem krajów zachodnich oraz mobilizacji mieszkańców Ukrainy konflikt skończy się szybko, ale bierzemy pod uwagę również inne scenariusze. Niezależnie od rozwoju wypadków wspierajmy mieszkańców Ukrainy w każdy możliwy sposób i pomagajmy w potrzebie.

Jednocześnie jako Państwa partner w inwestycjach, przekazujemy nasze wnioski, ustalone podczas dzisiejszego specjalnego komitetu inwestycyjnego.

Sytuacja na rynkach – perspektywy

Obecna sytuacja jest bardzo dynamiczna, a scenariusze na tą chwilę trudne do ustalenia. Niewątpliwie konflikt na Ukrainie pod względem agresywności może niestety narastać. Na rynkach dominuje więc duża niepewność i nerwowość. Jednak doświadczenie pokazuje, że warto w takich chwilach wykazać się spokojem i z w miarę chłodną głową podejść do sytuacji (chociaż zdajemy sobie sprawę, że to trudne).

Jak w takiej chwili zachowują się poszczególne klasy aktywów i czego można oczekiwać na przyszłość:

  • polskie akcje reagują bardzo mocno, co jest zrozumiałe ze względu na to, że konflikt rozgrywa się bezpośrednio za naszą granicą. Jeszcze na koniec 2021 roku nasze przewidywania przyszłych stóp zwrotu dla szerokiego indeksu WIG były na poziomie +6,1% średnio przez kolejne 5-lat, co było poziomem wyższym o 2,2 punktu procentowego od rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych. Obecnie, po spadku indeksu w tym roku o 18,5%, przewidywana średnia stopa zwrotu dla WIG wynosi już 10,6%, co zwiększyło premię za ryzyko inwestycji w akcje do poziomu 6,6 p.p.
  • akcje rynków rozwiniętych również mocno reagują spadkami choć otwarcie w USA jest na wyraźnie łagodniejszym poziomie niż na rynkach europejskich. S&P500 na koniec roku po 12 latach hossy był wyceniany na bardzo wysokim poziomie, który niestety sugerował potencjalnie spadki w ciągu następnych 5 lat na poziomie średnio -4,5% rocznie. Po spadku w tym roku o 12,8% perspektywy są wciąż negatywne, ale wynoszą już „tylko” -1,9%. Jest to jednak nadal dużo poniżej rentowności amerykańskich obligacji 5-letnich, które obecnie są na poziomie +1,8%.
  • dobrze zachowują się polskie obligacje skarbowe – ich rentowności wprawdzie się zwiększyły, ale nie są to wzrosty duże – obligacje 10-letnie zwiększyły dzisiaj rentowność o około 0,07 punktu procentowego. Od początku roku rentowność tych obligacji wzrosła o 0,39 p.p., ale wzrost ten odbył się do 10.01.2022 – od tego czasu poziom rentowności jest stabilny z niewielkimi odchyleniami.
  • w sytuacji niepewności dobrze zachowują się metale szlachetne oraz, ze względu na oczekiwane problemy z dostawami, towary związane z energią: złoto i srebro urosły od początku roku o 6%, ropa o 28% , gaz ziemny o 27%, a węgiel o 73%. Zwłaszcza te ostatnie aktywa rodzą pewną obawę o utrwalenie się wysokiej inflacji na wysokim poziomie, a to rodzi pytanie o wysokość wzrostu gospodarczego na świecie w najbliższych latach.

Mając na uwadze powyższe dynamiczne wydarzenia w najbliższy poniedziałek zbierze się ponownie Komitet Inwestycyjny iWealth by przeanalizować czy obecne spadki na rynkach akcji nie powinny być wykorzystane do zwiększenia niskiego zaangażowania w akcje w portfelach o profilu stabilnym, zrównoważonym oraz dynamicznym. Przypominamy, że obecny udział akcji w naszych strategiach jest na poziomie niższym od neutralnego, określonego dla powyższych strategii w długim terminie.

Zespół Doradztwa iWealth
Do pobrania