VIG/C-QUADRAT TFI w ofercie iWealth

icon
Aktualności

14 września 2023 r. oferta iWealth Management Sp. z. o.o. została poszerzona o grupę funduszy zarządzanych przez VIG/C-QUADRAT TFI S.A oraz rozwiązania IKE/IKZE.

Klienci iWealth zyskali tym samym możliwość inwestycji w jeden fundusz inwestujący w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju w formule „Light green”, trzy fundusze dłużne, dwa akcyjne i dwa algorytmiczne. 

Majątek naszych Klientów to efekt ich pracy i wytrwałości. Dlatego konstruując naszą ofertę kładziemy nacisk na produkty umożliwiające ochronę kapitału, długoterminowe tworzenie wartości i pełną dywersyfikację portfela inwestycji. Wierzymy, że oferta VIG / C-QUADRAT TFI spotka się z uznaniem naszych wealth managerów i Klientów. – powiedział Marek Rybiec, Prezes Zarządu iWealth.

Mamy starannie dopracowaną ofertę, która oferuje Klientom przejrzyste strategie oraz elastyczność inwestycyjną. To dogodna opcja do zaoferowania Klientom iWealth pozwalająca skutecznie i wygodnie inwestować kapitał Klientów. – powiedział Michał Szymański, Prezes Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI S.A.

Michał Szymański, Prezes Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI S.A. oraz Marek Rybiec, Prezes Zarządu iWealth.

Klienci iWealth mają do dyspozycji jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy:
– wydzielonych w ramach VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

  • VIG / C-QUADRAT Konserwatywny
  • VIG / C-QUADRAT Obligacji
  • VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych
  • VIG / C-QUADRAT Akcji
  • VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends

– wydzielonych w ramach VIG / C-QUADRAT Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

  • C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
  • C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
  • VIG / C-QUADRAT GreenStars

VIG / C-QUADRAT TFI S.A. działa na rynku funduszy inwestycyjnych od 2021 r. Akcjonariuszami Towarzystwa są spółki wchodzące w skład Vienna Insurance Group – wiodącej grupy ubezpieczeniowej w Europie Środkowej i Wschodniej oraz C-Quadrat Investment AG – austriacka grupa spółek zarządzających aktywami, specjalizująca się w strategiach ilościowych, zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjach społecznie odpowiedzialnych.