Zmiana zasad wyceny funduszy Generali Investments TFI

icon
iWealth News

1 stycznia 2021 roku zmieniają się zasady wyceny aktywów subfunduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI oraz zasady przetwarzania zleceń.

Na czym polega zmiana?
▶ Wycena aktywów subfunduszy za bieżący Dzień Wyceny (D) będzie dokonywana i publikowana w następnym Dniu (D+1), w oparciu o kursy zamknięcia rynków z Dnia Wyceny (D), a nie jak dotychczas o kursy z godz. 12:00.
▶ Zasady przetwarzania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa zostają ujednolicone. Zlecenia – poprawnie złożone, opłacone i dostarczone do Agenta Transferowego (AT) do końca bieżącego Dnia Wyceny (D) – zostaną najwcześniej przetworzone po cenie z następnego Dnia Wyceny (D+1), która zostanie ustalona i opublikowana w kolejnym Dniu Wyceny (D+2).

Bez zmian pozostaje fakt, że termin realizacji zleceń nie może przekroczyć 7 dni, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad znajdą Państwa w Pytaniach i odpowiedziach dostępnych w Aktualnościach na stronie internetowej Towarzystwa.

Co ta zmiana oznacza dla Państwa?
Zmiana nie wymaga od Państwa żadnych działań, jednakże prosimy o zwrócenie uwagi na terminy realizacji zleceń na przełomie roku.

Prosimy zwrócić uwagę na transakcje zlecane na przełomie roku.
Transakcje zlecone (i w przypadku zlecenia nabycia opłacone) 30 grudnia 2020 r. po godzinie granicznej (odpowiednio w danym subfunduszu – po godz. 9:00 lub 12:00), zrealizowane będą najwcześniej 5 stycznia z datą wyceny 4 stycznia 2021 r., ponieważ 31 grudnia oraz 1,2 i 3 stycznia są dniami bez sesji na giełdzie.
Prosimy także o zwrócenie uwagi na fakt, że 6 stycznia 2021 r. – jako dzień świąteczny – również jest dniem bez sesji giełdowej i nie odbywa się wówczas wycena subfunduszy.