Akademia iWealth Online 08.07.2020

icon
iWealth News

8 lipca br. (środa), o godzinie 11:00, zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Akademii iWealth Online*. Ekspertem będzie Jarosław Karpiński, Dyrektor Biura Instrumentów Dłużnych, TFI PZU, który w oparciu o swoje ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu portfelami dłużnymi, opowie w jaki sposób w środowisku ultraniskich rentowności można poszukiwać potencjału stopy zwrotu.

Nasz ekspert podsumuje sytuację na rynku długu w krajach rozwiniętych, emerging markets oraz w Polsce, koncentrując się w tym przypadku szczególnie na obligacjach skarbowych. Odpowiemy jednocześnie na pytanie, jak na rynek długu będą oddziaływać polityka niskich stóp procentowych i inflacja oraz jak będzie się zachowywać ta klasa aktywów w przypadku ożywienia/spowolnienia gospodarczego.

Link do konferencji Akademia iWealth Online. Spotkanie będzie moderował Marek Rybiec, Prezes Zarządu iWealth.

Jednocześnie informujemy, iż w ramach telekonferencji istnieje możliwość zadawania pytań – prosimy o wpisywanie ich za pośrednictwem czatu. Oba spotkania będą nagrywane, tak, aby umożliwić Państwu i innym zainteresowanym odtworzenie materiału w dogodnym czasie. Przekazujemy także instrukcję logowania do aplikacji. W razie trudności z połączeniem prosimy o kontakt z dedykowanym Wealth Managerem bądź pod numerem +48 606 697 070.

Akademia iWealth Online* – cykl eksperckich konferencji, podczas których najlepsi zarządzający i analitycy rynku oraz specjaliści z wybranych branż gospodarki na żywo komentują wydarzenia mające wpływ na rynki kapitałowe oraz na Państwa decyzje inwestycyjne i biznesowe.

Zapraszamy również dla śledzenia nas na Linkedin i Twitter, gdzie przekazujemy informacje o odbywających się wydarzeniach, a także dostępnych bieżących komentarzach rynkowych m.in. Piotra Kuczyńskiego. Nagrania z Akademii iWealth Online publikujemy na iWealth YouTube.

Do usłyszenia!
Zespół iWealth