Emocje a decyzje inwestycyjne.

Aktualności
Komentarz rynkowy Jacka Maleszewskiego

Jesteśmy obecnie świadkami paniki na wielką skalę, która ogarnia dziś wiele różnych rynków. Natłok informacji o kolejnych skutkach szerzącej się epidemii, zamkniętych szkołach i uczelniach oraz pustych półkach sklepowych nie ułatwia podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

W takich sytuacjach bardzo trudno jest stanąć z boku, odciąć się od potoku informacji i spróbować spojrzeć na wszystko z dystansu.

Rynki finansowe otrzymały w bardzo krótkim czasie dwa silne ciosy, wybuch epidemii Koronawirusa w Europie i tydzień później spadek ceny ropy o prawie 30% jednego dnia. Nie przewidywaliśmy takiego rozwoju sytuacji na światowych giełdach, ale praktycznie wszystkie nasze portfele modelowe w ramach usługi nieodpłatnego doradztwa były zbudowane bardzo zachowawczo z udziałem obligacji i złota, tak, jak naszym zdaniem powinny być zbudowane po ponad dziesięciu latach hossy. To pozwoliło nam ograniczyć straty w odniesieniu do sytuacji rynkowej.

W tej chwili, patrząc z dystansu na fundamenty gospodarki, nie ulega wątpliwości, że będziemy mieli silne spowolnienie gospodarcze przynajmniej w najbliższych dwóch kwartałach. Patrząc jednak na giełdy, to wydaje się, że wyceny, zwłaszcza polskich akcji, zdyskontowały już to spowolnienie osiągając poziomy (np. wskaźnik cena do wartości księgowej dla indeksu WIG ok. 0,75), z którymi mieliśmy do czynienia ostatnio na początku 2009 roku, czyli u szczytu kryzysu finansowego.

Istotą inwestowania według naszej filozofii jest poszukiwanie aktywów, które w danym momencie dają nam wysokie możliwości zysku przy ograniczonym ryzyku. Rok temu było to na przykład złoto lub obligacje. Po miesięcznych, ale bardzo dynamicznych spadkach wchodzimy w okres, kiedy analogiczną sytuacją zaczną przedstawiać niektóre rynki akcji. W związku z tym nie zalecamy poddawania się wszechogarniającym emocjom i podejmowania pochopnych decyzji inwestycyjnych. Zalecamy natomiast podążanie za naszymi portfelami modelowymi i pamiętanie o założonym dla każdego z nich horyzoncie inwestycyjnym.

Obecny czas powoduje, że wielu uczestników rynku nie ma wystarczająco silnych nerwów lub po prostu nie wierzy w pozytywny rozwój bieżącej sytuacji. Dla osób, które koniecznie chcą zredukować ryzyko, polecamy nasz najmniej zmienny portfel modelowy iWealth Płynnościowy. Powstał on z myślą głównie o instytucjach, ale klienci indywidulani również mogą z niego korzystać. Ten portfel, biorąc pod uwagę wysoką płynność, zarządzanie przez renomowane firmy inwestycyjne oraz dotychczasowy wynik, jest optymalnym narzędziem dla osób o niskiej skłonności do ryzyka, zainteresowanych zwrotami lepszymi niż w banku.

Dla klientów, którzy ze względu na sytuację rynkową postanowią jednak całkowicie wycofać się z rynku kapitałowego, wieszcząc najbardziej katastroficzny rozwój wydarzeń, mamy w ofercie fizyczne złoto w Mennicy Polskiej. Jeśli ktoś rozpatruje takie scenariusze, trzymanie pieniędzy na lokacie w banku najprawdopodobniej nie będzie bezpiecznym rozwiązaniem. W inwestowaniu jednak zwykle wygrywali optymiści i prawdopodobnie tym razem będzie tak samo.

Spojrzeniem z dystansu może być też analiza poprzednich przypadków globalnych epidemii podobnych wirusów i prześledzenie zachowania indeksów giełdowych w trakcie ich trwania. Właściwie żaden z podobnych przypadków nie miał tak dużego wpływu na giełdę i gospodarkę, ale ogólna prawidłowość jest taka, że indeksy giełdowe spadają do momentu, gdy liczba nowo zarażonych z każdym dniem jest większa, niż dnia poprzedniego, a zaczynają rosnąć, jeśli sytuacja jest odwrotna (tzn. wskaźnik Growth Factor jest mniejszy niż 1). To jeszcze przed nami i chociaż obecnie się wydaje niemal niemożliwe, to jednak Chiny i Korea Południowa już dawno mają ten moment za sobą. Należy też pamiętać, że w każdej chwili sytuację może zmienić silnie pozytywna informacja, na przykład o odkryciu szczepionki lub mocna interwencja banków centralnych.

Dla zainteresowanych załączam poniżej link do strony, gdzie można śledzić wszystkie statystyki o rozprzestrzenianiu się Koronawirusa – https://www.worldometers.info/coronavirus/.

„Wielkie okazje pojawiają się wtedy, gdy dobre spółki zostają dotknięte przez niespodziewane okoliczności, które zaniżają ich wartość.” Warren Buffett

Pozdrawiam życząc wszystkim zdrowia i chłodnego podejścia do oceny sytuacji w tych niespokojnych czasach,

Jacek Maleszewski, CFA, Doradca Inwestycyjny, Makler Papierów Wartościowych, Dyrektor Zespołu Doradztwa w iWealth Management Sp.z o.o.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do skorzystania z usług oferowanych przez Spółkę lub do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Wymagane przepisami prawa informacje o Spółce oraz świadczonych usługach, w tym o ryzyku związanym z oferowanymi instrumentami finansowymi udostępniane są na stronie internetowej iwealth.pl, w serwisie transakcyjnym iWealth Online lub w formie papierowej przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
Do pobrania