fbpx

W ramach współpracy z kancelarią Tomczykowski Tomczykowska nasi Klienci mogą skorzystać z kompleksowej pomocy w obszarze prawno-podatkowym.

Sukcesja w biznesie i przedsiębiorczość rodzinna

Jednym z największych wyzwań, przed którym stoją obecnie firmy rodzinne, jest przekazanie sterów następnemu pokoleniu. Nie jest to proces łatwy ani szybki. Wymaga on wieloletniego przygotowania oraz dobrania odpowiednich narzędzi. Źle „skrojona” sukcesja może nie tylko zaszkodzić rozwojowi przedsiębiorstwa, ale stać się również źródłem wieloletnich problemów w rodzinie.

pokaż więcej

Planowanie podatkowe

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo mające na celu minimalizowanie lub wykluczenie ryzyk podatkowych i karnoskarbowych. Świadczy usługi w zakresie reorganizacji działalności gospodarczej (podziały, aporty, połączenia), przygotowywania do ekspansji zagranicznej, reorganizacji kapitałowej, sukcesji w biznesie, a także przejęć podmiotów czy sprzedaży biznesu. Prowadzi audyty podatkowe struktur pod kątem ich ekspozycji na przepisy o unikaniu opodatkowania oraz klauzulę obejścia prawa podatkowego.

pokaż więcej

Doradztwo korporacyjne

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo korporacyjne dla spółek, w tym obsługę ich bieżącej działalności. Świadczy usługi w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Doradza w obszarze relacji właścicielskich, ładu korporacyjnego, compliance oraz odpowiedzialności członków organów spółek. Prowadzi procesy przekształceń i restrukturyzacji, w tym związanych z sukcesją biznesu rodzinnego. Sporządza i opiniuje projekty kontraktów handlowych oraz wspiera w negocjacjach z partnerami biznesowymi. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz spadkowych.

pokaż więcej

Fuzje i przejęcia

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w transakcjach zbywania i nabywania przedsiębiorstw, akcji i udziałów, umów joint venture, a także w inwestycjach jako akcjonariusz mniejszościowy. Doradza zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego, zapewniając obsługę na każdym etapie transakcji – od organizacji transakcji, badania due diligence, przygotowania i negocjowania dokumentacji transakcyjnej, aż po zamknięcie transakcji oraz obsługę potransakcyjną.

pokaż więcej

Podatek VAT, Akcyza i Cło

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), akcyzy i cła. Pomaga nie tylko przy ich prawidłowym i efektywnym rozliczaniu oraz identyfikacji ryzyk podatkowych, ale także proponuje rozwiązania mające ograniczyć te ryzyka.

pokaż więcej

Ceny transferowe

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie cen transferowych mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego. Pomaga zarówno w wypełnianiu obowiązków dokumentacyjnych w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi, jak również w zakresie ustalania warunków transakcyjnych, optymalizacji ryzyka wynikającego z możliwości doszacowania przez organy podatkowe dochodu do opodatkowania, jak również optymalizacji zagrożenia wynikającego z odpowiedzialności karnoskarbowej.

pokaż więcej

Postępowania podatkowe

Kancelaria reprezentuje podatników przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej na każdym etapie postępowań podatkowych oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

pokaż więcej

Zarządzanie zgodnością

Kancelaria pomaga w zapewnieniu zgodności prowadzonej działalności z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawa, przepisami branżowymi, regulacjami i zasadami etyki, a także w skutecznym zarządzaniu potencjalnym ryzykiem. Towarzyszy Klientom na każdym etapie procesu budowania zarządzania zgodnością – od koncepcji, przez wdrożenie, aż po obsługę powdrożeniową.

pokaż więcej

Nieruchomości

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne dla Klientów korporacyjnych oraz indywidualnych, w zakresie prawa administracyjnego, budowlanego oraz prawa nieruchomości. Doradza na każdym etapie projektu, począwszy od badania stanu prawnego nieruchomości, zabezpieczenia ryzyk prawnych, nabycia nieruchomości, uregulowania stanu prawnego, realizacji inwestycji nieruchomościowej, aż po wsparcie prawne przy zarządzaniu nieruchomością czy jej komercjalizacji.

pokaż więcej

Własność intelektualna

Kancelaria zapewnia doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego i handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa prasowego oraz prawa własności przemysłowej. Sporządza i opiniuje projekty kontraktów handlowych oraz wspiera Klientów w negocjacjach z partnerami biznesowymi w zakresie szeroko rozumianej własności intelektualnej. Doradza nadawcom telewizyjnym i radiowym, agencjom reklamowym, domom mediowym oraz wydawcom prasy i książek.

pokaż więcej