fbpx

Wealth Management zbudowany
od podstaw. Z zasadami.

Jesteśmy niezależną firmą dostarczającą usługi finansowe starannie wyselekcjonowanych Partnerów dla zamożnych Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Świadcząc usługę nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego koncentrujemy się na pomocy w opracowaniu kompleksowej, spójnej strategii finansowej, precyzyjnie dopasowanej do unikatowych potrzeb, indywidualnych preferencji w zakresie ryzyka oraz doświadczenia inwestycyjnego.

Pasja do pomnażania majątku.

Ludzie są sercem tego, co robimy i podchodzimy do ich potrzeb z rozwagą i szacunkiem. Z tej idei oraz pasji do pracy i rynku finansowego zrodziła się nasza misja: „Chroń i pomnażaj swój majątek z iWealth”. Chcąc ją wypełniać pragniemy zapewnić naszym Wealth Managerom komfort pracy oraz narzędzia umożliwiające prowadzenie etycznego i transparentnego biznesu, Klientom zaś dostęp do szerokiej i starannie wyselekcjonowanej oferty produktowej. Dlatego pracujemy z najlepszymi na rynku, inwestujemy w rozwój systemów i odpowiedzialnie zarządzamy ofertą.

Wealth Management nowej generacji.

Potrzeby naszych Klientów oraz współpracowników nieustannie ewoluują, dlatego jesteśmy otwarci na rozwój. Zmiany postrzegamy jako możliwości, a brak rozbudowanej struktury pozwala nam na szybką adaptację do zmieniającego się otoczenia i dużą elastyczność w podejmowanych działaniach.

Niezależność od grup bankowych.

Spokój naszych Klientów, ale i nas samych, traktujemy priorytetowo, dlatego rozważnie dobieramy współpracowników i partnerów biznesowych. Nasza struktura właścicielska, w której większość wspólników stanowią osoby prywatne oraz pracownicy iWealth, umożliwia nam dobór do oferty rozwiązań inwestycyjnych w taki sam sposób jak selekcjonowalibyśmy je dla siebie. Nie mamy planów sprzedażowych czy odgórnych limitów z grupy bankowej.

Dokładnie planujemy każdy krok.

Naszych współpracowników i ich wkład intelektualny uważamy za nasz główny atut. Wspólnie możemy wspierać ambicje naszych Klientów i pomóc im przejąć kontrolę nad swoją finansową przyszłością. Nasi Wealth Managerowie posiadają szeroką wiedzę, a ich wieloletnie, bogate doświadczenie na rynku finansowym pomaga Klientowi dokładnie zrozumieć istotę funkcjonowania danego rynku, specyfikę konkretnej klasy aktywów, a także na jakim etapie gromadzenia majątku się znajduje, dokąd zmierza i jak może się tam dostać. Wierzymy, że wymiana doświadczeń i wiedza z pierwszej ręki są ważne, a jedną z naszych zalet jest możliwość organizacji spotkań dla Klientów z osobami zarządzającymi portfelami współpracujących z nami instytucji finansowych.

Chcemy wspierać Klientów w pomnażaniu majątku, tak jak oczekiwalibyśmy tego dla siebie.

Majątek naszych Klientów to efekt ich pracy i wytrwałości. Dlatego konstruując naszą ofertę kładziemy nacisk na produkty umożliwiające ochronę kapitału i długoterminowe tworzenie wartości. Inwestując za naszym pośrednictwem Klienci mogą liczyć na odpowiedzialnych doradców, bezpieczeństwo transakcji i sprawdzone procedury.

iWealth jest licencjonowanym podmiotem na rynku kapitałowym – świadczymy usługi dystrybucji jednostek i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (nr licencji: DFI/I/4031/5/19/12/U/MK) z dnia 24 września 2012 roku, jak również pośredniczenia w nabywaniu przez Klientów innych wybranych produktów finansowych pod ścisłym nadzorem naszych Partnerów. Usługi iWealth nie obejmują podejmowania ani realizowania decyzji inwestycyjnych w imieniu Klienta (zarządzania portfelami instrumentów finansowych) oraz doradztwa w zakresie budowy portfeli złożonych z papierów wartościowych. Zgodnie z przepisami, nie przechowujemy środków pieniężnych, ani instrumentów finansowych i nie uczestniczymy w procesie transferu środków pieniężnych między Klientem, a bankiem depozytariuszem. Wszystkie procedury dotyczące naszej działalności i obsługi Klienta są zgodne z rygorystycznymi wymogami prawa unijnego i krajowego oraz zaleceniami KNF .

Ponadto iWealth jest agentem firmy inwestycyjnej (Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie), wpisanym na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 lipca 2019 roku (L.dz. DIF-WL.4011.161.2018.496.112) do rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę agencyjną oraz wykonuje czynności agencyjne na rzecz Q Securities S.A. we wskazanych w zakładce „Kontakt” oddziałach iWealth w Warszawie i we Wrocławiu.