Podsumowanie i plany – list Prezesa Zarządu

Aktualności
Marek Rybiec, Prezes Zarządu iWealth

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zaufanie, jakim dotychczas obdarzyliście iWealth Management. Powstaliśmy w odpowiedzi na oczekiwanie Klientów poszukujących, przede wszystkim, wiarygodnego partnera w tworzeniu portfela inwestycji. Od ponad 5 lat rozwijamy naszą ofertę dla wymagających osób indywidualnych, zamożnych rodzin oraz instytucji, dbających o płynne aktywa.

Od początku działalności dostarczamy Państwu usługę nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, w ramach szerokiej palety najlepszych na rynku – krajowych i zagranicznych – funduszy inwestycyjnych otwartych. O jakości tej usługi najlepiej świadczą wyniki portfeli modelowych iWealth, w tym portfela prowadzonego publicznie w Pulsie Biznesu, którego wynik w 2023 roku wyniósł 24,6%. Nasze strategie, to kilkanaście rozwiązań inwestycyjnych dopasowanych do profilu ryzyka oraz waluty. Z sukcesami prowadzimy portfele oparte zarówno o fundusze akcyjne, jak i dłużne. O ich wynikach, osiągniętych w 2023 roku, piszemy na łamach specjalnego wydania iWealth News: Perspektywy Inwestycyjne na 2024 rok.

W 2020 roku do głównych strategii w usłudze nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego dołączyliśmy także rozwiązania emerytalne (IKE/IKZE), a na przełomie 2022/2023 zaproponowaliśmy Klientom portfele megatrendów, które dają możliwość korzystania z przyszłych, globalnych tendencji w otaczającym nas świecie. I w tym przypadku, po roku funkcjonowania portfela iWealth Megatrendy, możemy pochwalić się dobrymi wynikami.

Jesteśmy również agentem firmy inwestycyjnej Q Securities S.A., zapewniając Państwu dostęp do wyselekcjonowanych rozwiązań inwestycyjnych – funduszy inwestycyjnych zamkniętych i certyfikatów strukturyzowanych – z oferty ww. domu maklerskiego.

Nasze rozwiązania produktowe, podejście do Klienta skoncentrowane na jakości obsługi oraz Platforma iWealth Online zostały docenione już w 2020 roku. Otrzymaliśmy prestiżowe nagrody Global Banking & Finance Review „Best New Private Wealth Management Company Poland 2020” oraz „The Next 100 Global Awards 2020”. Dzięki Państwa zaufaniu osiągnęliśmy miliard aktywów pod administracją już w 2021 roku, stając się pierwszą firmą
w naszym segmencie, z tak szybko zbudowaną, mocną pozycją.

Mamy ambicję być dla Państwa partnerem pierwszego wyboru, nie tylko w obszarze inwestycji na rynku kapitałowym i doradztwa inwestycyjnego. We wrześniu 2023 roku podjęliśmy decyzję o poszerzeniu usług dodatkowych, w ramach nowej marki iWealth Family. Spółka ta świadczy – obok doradztwa w zakresie budowania portfela nieruchomości i pośrednictwa w tym obszarze (mieszkania, nieruchomości komercyjne, nieruchomości za granicą, działki i grunty) – całe spektrum usług, jakich poszukują nasi Klienci.

Jesteśmy dla Państwa profesjonalnym, biznesowym partnerem, proponując także m.in:

  • różne formy finansowania Państwa działalności, od kredytu, poprzez leasing, do pożyczek i dopłat unijnych,
  • wsparcie w obszarze prawno-podatkowym, dzięki współpracy z najlepszymi doradcami podatkowymi, oferując m.in. pomoc w założeniu i funkcjonowaniu Fundacji Rodzinnej,
  • inwestycje w złoto fizyczne (sztabki i monety),
  • ciekawą ofertę ulokowania środków za granicą.

Intensywnie pracujemy nad poszerzaniem zakresu usług świadczonych w ramach iWealth Family, także o takie obszary, jak wsparcie w edukacji dzieci, filantropii, usługach typu concierge czy innych inwestycjach alternatywnych.

Chciałbym również zwrócić Państwa uwagę na działania podjęte w drugiej połowie 2023 roku, które zmierzają do tego, aby móc Państwu zaproponować jeszcze szerszą ofertę, niż przedstawiona powyżej. W październiku 2023 roku podpisaliśmy list intencyjny w sprawie połączenia iWealth ze spółką F-Trust. Obie firmy charakteryzuje bardzo podobna filozofia działania – bliska współpraca z Klientami, oparta na wysokiej jakości, przy szczególnym uwzględnieniu ich potrzeb i dążeniu do zapewnienia wysokiego poziomu usług.

Z dążenia do zbudowania profesjonalnej obsługi Klientów inwestycyjnych zrodził się iWealth z doskonałą kadrą i ideą, aby koncentrować się na Kliencie i jego potrzebach, a nie na planach sprzedażowych. I właśnie z powodu tego samego kierunku i celu rozwoju obu firm – rozpoczęliśmy rozmowy z F-Trust na temat stworzenia spółki, która nie tylko byłaby jedną z największych na rynku, ale też – z pewnością – kolejny raz wyznaczałaby najwyższe standardy obsługi Klientów. O szczegółach tego procesu będziemy Państwa informować.

A wracając do tego co dla nas wszystkich jest najważniejsze, rok 2024 – inwestycyjnie – również zapowiada się interesująco. Dlatego z przekonaniem zachęcamy Państwa do zapoznania się z perspektywami inwestycyjnymi na ten rok, które zostały zamieszczone we wskazanym wyżej najnowszym numerze iWealth News (1/2024).

Wraz z Zespołem iWealth życzymy Państwu Wspaniałego Roku 2024, satysfakcji z inwestycji oraz wiele DOBREGO w życiu prywatnym!

Pozdrawiam serdecznie

Marek Rybiec
Założyciel i Prezes iWealth Management