fbpx

Adam
Kozera

Dyrektor ds. IT

Adam w iWealth odpowiada za strategię Spółki w obszarze IT, w szczególności nadzoruje rozwój kluczowych systemów i aspekty techniczne przy wdrożeniach nowych partnerów do oferty. Twierdzi, że w jego pracy najważniejsze jest zachowanie bezpieczeństwa systemów oraz budowanie intuicyjnej funkcjonalności przyjaznej dla użytkownika.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej na kierunku Informatyka. Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą IT. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w projektowaniu, utrzymaniu i rozwoju systemów IT, które zdobywał w dużych instytucjach medycznych i finansowych na polskim rynku. Przez ostanie 11 lat związany z Domem Inwestycyjnym Xelion. Pełniąc funkcję Koordynatora Zespołu Utrzymania Systemów Biznesowych oraz Zespołu Rozwoju Systemów Biznesowych z sukcesami odpowiadał za rozwój strategiczny i biznesowy głównej platformy spółki.