fbpx

Agnieszka
Maleszewska

Dyrektor ds. Operacji

Agnieszka w iWealth odpowiada za obszar operacji, w tym za opracowywanie procedur wewnętrznych oraz procedur obsługi Klientów. W zakresie jej kompetencji leży również pomoc Wealth Managerom i Klientom w realizacji procesu dystrybucji produktów, nadzór nad nim, a także kontrola oraz standaryzacja procesów biznesowych związanych z funkcjonowaniem spółki i obsługą Klienta, tak aby cały proces obsługi miał ponadstandardowy charakter.

W swojej pracy dąży do upraszczania obsługi Klienta, poprzez budowanie procesu obsługi w sposób zrozumiały, funkcjonalny i przyjazny zarówno dla Wealth Managera, jak i Klienta.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie o specjalności Ekonomia bankowości, finansów i rachunkowości. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywała w Banku Pekao SA oraz w Domu Inwestycyjnym Xelion, biorąc udział w projektach dotyczących obszaru operacji i procesów usprawniających pracę doradców finansowych. Odpowiadała za modyfikacje i rozwój systemów obsługi Klienta, opracowując również dokumentację niezbędną do oferowania produktów inwestycyjnych.