fbpx

Przemysław
Klimek

Wealth Manager

Gdy praca, którą wykonujesz, nie daje ci radości, a tylko pieniądze, to jesteś śmiertelnie ubogi. iWealth daje mi satysfakcję i pozwala budować prawdziwe relacje biznesowe.

Przemek jako Wealth Manager odpowiada za współpracę z Klientami. Posiada długoletnie doświadczenie w sprzedaży funduszy inwestycyjnych, które pozwoliło mu zbudować długofalowe relacje z Klientami. Uważa, że relacje z Klientem buduje się latami, a traci w sekundzie, dlatego też traktuje zawsze Klienta jako partnera biznesowego nie tylko w okresie hossy, ale i bessy. Inwestycje, zwłaszcza długookresowe, są dla niego wyzwaniem z uwagi na falowość i zmienność wyników, co pozwala we współpracy z Klientami na budowanie właściwej strategii poprzez odpowiednią dywersyfikację portfela.

Ukończył z wyróżnieniem dziekańskim Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność bankowość. Jest absolwentem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, na kierunku Rynek Funduszy Inwestycyjnych. Ukończona również Szkołę Giełdową przy GPW w Warszawie . W latach 1997-2017 związany z Bankiem PKO BP SA , na stanowiskach: Doradca Bankowości Osobistej, Kierownik Obsługi Klienta, Dyrektor Oddziału, kilkukrotnie wyróżniony za poziom obsługi Klientów i osiągane wyniki.