Fuzja F-Trust SA i iWealth Management Sp. z o.o. – list Prezesa Zarządu

Aktualności
Marek Rybiec, Prezes Zarządu iWealth

Szanowni Państwo,

Z radością i satysfakcją informujemy Państwa o kolejnym, bardzo istotnym etapie naszego wspólnego rozwoju i naszej współpracy. Od kilku miesięcy pracowaliśmy nad połączeniem iWealth Management
ze spółką o podobnym do naszego profilu działalności – F-Trust SA.

W dniu 14 czerwca 2024 roku Walne Zgromadzenia Wspólników iWealth oraz F-Trust podjęły decyzje
o połączeniu obu Spółek
. Tym samym – po decyzji Sądu i wpisie do KRS – Spółka F-Trust iWealth zajmie na polskim rynku pozycję czołowego, niezależnego dystrybutora produktów inwestycyjnych oraz innych usług, dedykowanych Klientom indywidualnym i instytucjonalnym. Oczekujemy, że wpis do KRS nastąpi
1 lipca br., lub po 1 lipca br. O tym istotnym fakcie poinformujemy Państwa oddzielnym pismem.

Ta wyjątkowa fuzja dwóch niezależnych firm doradztwa inwestycyjnego przyniesie szereg korzyści przede wszystkim Państwu czyli naszym Klientom i otworzy nowe możliwości współpracy.

F-Trust iWealth stanie się jednym z największych, niezależnych podmiotów na rynku usług doradztwa finansowego w Polsce, kontynuującym dotychczasowe, najwyższe standardy obsługi Klientów.

W połączonej spółce wykorzystamy unikalne zasoby, kompetencje i doświadczenie obu podmiotów. Łączna wartość aktywów pod administracją nowej spółki przekroczy 2,2 mld złotych. Będziemy więc jedną z największych firm niezależnego doradztwa inwestycyjnego w Polsce. Dla nas głównym celem i miarą zawodowej ambicji jest jednak być dla Państwa najlepszym, profesjonalnym Partnerem pod względem jakości inwestycji i oferowanych usług.

Nowa spółka kontynuować będzie wszystkie, dotychczasowe umowy i zobowiązania podjęte wcześniej
z Klientami F-Trust i iWealth.

F-Trust iWealth zaproponuje Państwu bogatszą ofertę produktów inwestycyjnych, wymieniając choćby szerszą paletę funduszy inwestycyjnych czy usługę zarządzania portfelem papierów wartościowych
na zlecenie z oferty firmy Caspar Asset Management SA, niedostępne dotychczas dla Klientów iWealth. Ponieważ F-Trust SA jest agentem firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management SA, po połączeniu będziemy kontynuować tę współpracę. Z kolei Klienci F-Trust SA zyskają dostęp do usług iWealth Family, która obecnie jest spółką zależną wobec iWealth Management. W ten sposób Klienci będą mogli zainwestować w różne klasy nieruchomości w Polsce i za granicą (np. w Hiszpanii), kupić fizyczne złoto, pozyskać finansowanie czy też uzyskać wsparcie w założeniu Fundacji Rodzinnej.

W najbliższych miesiącach nie ulegną zmianie dotychczasowe systemy operacyjne. Nasi Klienci będą korzystać ze znanej platformy iWealth Online.

Nadal będą współpracować z Państwem dotychczasowi doradcy, profesjonalni Wealth Managerowie. Dzięki fuzji liczba doradców współpracujących z Klientami wzrośnie do blisko 100 osób, pracujących w 13 biurach.

Jednocześnie od 1 lipca zmianie ulegnie lokalizacja warszawskiej siedziby iWealth.  W Warszawie będziemy Państwa obsługiwać  w dotychczasowej siedzibie F-Trust SA w Prosta Tower na ulicy Prostej 32 (8 piętro).

Będziemy Państwa regularnie informować o postępach w procesie integracji oraz wszelkich zmianach, jakie mogą mieć wpływ na naszą współpracę.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

Pozdrawiam serdecznie

Marek Rybiec
Założyciel i Prezes iWealth Management


Zobacz także:


Tworzymy nową jakość – wywiad z Jakubem Strysikiem, prezesem Zarządu F-Trust i Markiem Rybcem, prezesem Zarządu iWealth

Centrum informacji o fuzji