fbpx

Wspieramy naszych Klientów

Zabezpieczanie przyszłości i majątku, kwestie prawno-podatkowe, obszar nieruchomości, wsparcie przedsiębiorców w rozwoju biznesu. Współpracujemy z wiodącymi grupami bankowymi, największym towarzystwem ubezpieczeń, uznanymi kancelariami prawno-podatkowymi, wiarygodnymi deweloperami oraz jedynym producentem złota inwestycyjnego w Polsce.

iWealth Family

iWealth Family – firma świadcząca usługi doradcze w obszarze family office. Założona w 2021 roku, powstała z przekształcenia iWealth Nieruchomości – spółki z grupy iWealth. Oferuje wsparcie w tworzeniu strategii zarządzania majątkiem, kwestiach prawnych, planowaniu podatkowym i spadkowym, zakupie/sprzedaży nieruchomości różnych klas, inwestycjach alternatywnych (kruszce, sztuka), pozyskiwaniu finansowania firm i instytucji (w tym pożyczki i dotacji z UE, a także kredyty firmowe i leasingi), pomoc w założeniu i prowadzeniu fundacji rodzinnej, procesie sukcesji w biznesie, rozwoju działalności filantropijnej czy edukacji kolejnych pokoleń.

mBank

mBank SA – od lat synonim innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Pierwszy w pełni internetowy bank w Polsce, dziś wyznaczający kierunek rozwoju bankowości mobilnej i online. Jedna z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce. Powstał w 1986 roku jako Bank Rozwoju Eksportu (BRE Bank) i przez te lata systematycznie budował kompetencje w zakresie obsługi różnych grup klientów, stale wzbogacając ofertę. W 2013 roku – kiedy nazwa mBanku zastąpiła nie tylko nazwę firmy, ale również marki BRE i MultiBanku – bank zyskał nie tylko nowy wygląd, ale i nowe wartości. Dzisiaj to bank uniwersalny, świadczący kompleksowe usługi z zakresu bankowości detalicznej, firmowej, korporacyjnej i prywatnej.

mLeasing

mLeasing – należy do czołówki polskich firm leasingowych – IV miejsce na rynku wg danych Związku Polskiego Leasingu. Misją mLeasing jest dostarczanie klientom najlepszych rozwiązań leasingowych, które pozwolą na optymalny rozwój ich firm. Pracując z największymi i najbardziej wymagającymi kontrahentami mLeasing zdobyło cenne doświadczenie, które wykorzystało do stworzenia szerokiej gamy usług. Duża elastyczność oraz doświadczenie w ocenie projektów i współpracy z dostawcami są doceniane zarówno przez klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji i instytucji.

Mennica Polska

Mennica Polska – od ponad 250 lat lider produkcji monet i numizmatów w Europie. Jedna z trzech najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Jedyny producent złota inwestycyjnego w Polsce, a w ramach Grupy Kapitałowej uczestnik obrotu metalami szlachetnymi. Wytwarza najwyższej jakości insygnia władzy samorządowej oraz medale okolicznościowe. Dzięki współpracy z najlepszymi artystami, monety produkowane przez Mennicę Polską to prawdziwe arcydzieła sztuki menniczej.

Pekao Leasing

„PEKAO LEASING” Sp. z o.o. – od blisko 25 lat zapewnia finansowanie zróżnicowanym sektorom  gospodarki, biorąc aktywny udział w tworzeniu i wspieraniu polskiej przedsiębiorczości. Indywidualne podejście do każdego klienta i zrozumienie potrzeb biznesowych, przyczynia się do oferowania doskonałych produktów finansowych. Wieloletnie doświadczenie firmy opiera się na dwóch filarach: najwyższe standardy oraz przejrzyste rozwiązania. Leasing, pożyczka i najem długoterminowy to narzędzia wspierające inteligentny wzrost przedsiębiorców, zgodnie ze strategią realizowaną pod hasłem „Siła Polskiego Żubra”.

PZU

PZU – Grupa PZU to największy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej konglomerat finansowy. Tradycje PZU sięgają 1803 roku. Grupa PZU wykorzystuje swój potencjał aby chronić to co najważniejsze – życie i zdrowie swoich klientów, ich rodziny, majątki i przedsiębiorstwa. Z każdym dniem rozwija się zapewniając klientom najbardziej spersonalizowaną, kompleksową i elastyczną ofertę. Priorytetem dla Grupy PZU i miarą sukcesu jest wypracowywanie korzyści dla akcjonariuszy i klientów w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

W ramach naszej oferty Klienci mogą inwestować lokalnie i globalnie. Współpracujemy ze sprawdzonymi i renomowanymi krajowymi oraz zagranicznymi firmami zarządzającymi aktywami.

TFI Allianz Polska S.A.

TFI Allianz Polska SA – oferuje szeroką gamę nowoczesnych strategii inwestycyjnych tworzonych z wykorzystaniem doświadczenia spółek z Grupy Allianz: Allianz Global Investors i PIMCO. Towarzystwo działa w Polsce od 2003 roku, umożliwiając inwestycje w fundusze otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte inwestujące na wielu rynkach, w różne sektory gospodarki. Towarzystwo otrzymało nagrodę „TFI Roku” za 2021 rok, przyznawaną przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Po połączeniu z Aviva Investors Poland TFI, należy do największych TFI pod względem wartości aktywów na polskim rynku.

Caspar TFI S.A.

Caspar TFI SA – instytucja niezależna od korporacji i banków znajdująca się na rynku od 10 lat. Na ponadprzeciętne wyniki subfunduszy akcyjnych pracuje globalnie – dokładnie badając trendy, rynki i spółki całego świata. Bezpieczeństwo subfunduszu stabilnego zapewniają starannie dobrane obligacje skarbowe, dywersyfikacja i uznana metodologia risk parity. Misją TFI jest płynność zarządzanych aktywów i zapewnienie Klientowi satysfakcjonujących zysków. Zarządzający to uznani eksperci, wielokrotnie wyróżniani za osiągane wyniki i zapraszani do komentarzy w mediach branżowych.

Fidelity International

Fidelity International – oferuje instytucjom, osobom fizycznym i ich doradcom światowej klasy rozwiązania inwestycyjne oraz fachową wiedzę w zakresie funduszy emerytalnych, mając na celu wsparcie klientów chcących zapewnić lepszą przyszłość sobie i kolejnym pokoleniom. Jako prywatna spółka myśli w perspektywie wielopokoleniowej i inwestuje długoterminowo. Udzielanie klientom pomocy w osiąganiu długoterminowych celów jest sednem działalności od niemal 50 lat. Zarządza aktywami o wartości 412,5 miliardów USD (31.03.19).

Franklin Templeton

Franklin Templeton – jedna z największych na świecie organizacji zarządzających aktywami, która od ponad 70 lat cieszy się renomą zaufanego partnera inwestycyjnego. Na polskim rynku obecna już 20 lat. Działa z taką samą rozwagą, z jaką zarządza aktywami, nieustannie koncentrując się na zapewnianiu odpowiednich rozwiązań inwestycyjnych oraz profesjonalnej obsługi. Dzięki podejściu, w którym to klient jest na pierwszym miejscu, stała się jedną z najbardziej zaufanych marek na rynku usług.

Generali Investments TFI SA

Generali Investments TFI SA – renomowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Od prawie 25 lat nieprzerwanie pracuje na opinię firmy profesjonalnej, partnerskiej, tworzącej najwyższej jakości strategie inwestycyjne. Dzięki temu cieszy się zaufaniem swoich klientów. Oferuje fundusze inwestycyjne, portfele asset management, produkty emerytalne: IKE i IKZE oraz rozwiązania dostosowane do potrzeb inwestorów indywidualnych i firm. Współpracuje z największymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz niezależnymi doradcami finansowymi.

Investors TFI

Investors TFI SA – jedna z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce. Do dyspozycji klientów oddaje ponad 20 otwartych subfunduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych strategiach. Dzięki bardzo dobrym wynikom funduszy Investors, firma od lat znajduje się w gronie liderów rynku, czego potwierdzeniem są tytuły Najlepszego TFI przyznane przez Gazetę Parkiet (2013 r., 2016 r. i 2018 r.), Rzeczpospolitą (2016 r., 2017 r. i 2018 r.) oraz Analizy Online (2017 i 2018 r.). Investors TFI zarządza aktywami niemal 130 tys. Klientów.

IPOPEMA TFI

IPOPEMA TFI SA – powstało w 2007 r. i dziś jest jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Koncentruje się na kreowaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestorów, a także tworzeniu funduszy o alternatywnej polityce inwestycyjnej. Oferta Towarzystwa obejmuje fundusze inwestujące zarówno na polskim, jak i globalnych rynkach kapitałowych. Oferuje również usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych, polegające na aktywnym inwestowaniu środków inwestora.

TFI PZU SA

TFI PZU SA – zarządza ponad 30 mld zł w oparciu o doświadczenie płynące z funkcjonowania w Grupie PZU – największej grupie finansowej w naszej części Europy. Od 20 lat dostarcza swoim Klientom możliwości oszczędzania i inwestowania aktywów z wykorzystaniem własnego doświadczenia w inwestowaniu na globalnym rynku finansowym. Z TFI PZU inwestorzy mogą pomnażać swój kapitał w kilkudziesięciu strategiach oferowanych w ramach funduszy inwestycyjnych.

Quercus TFI SA

Quercus TFI SA – pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, z ofertą skierowaną do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. Założone w 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej na czele z Sebastianem Buczkiem. Celem firmy jest wykorzystanie zdobytej wiedzy w tworzeniu unikalnych rozwiązań inwestycyjnych, dających szansę na ponadprzeciętne zyski bez podejmowania zbędnego ryzyka. Dzięki wsparciu osiągnięć naukowych wyniki funduszy należą do ścisłej czołówki rynkowej.

Q Securities

Q Securities – dom maklerski należący do czołówki najszybciej rozwijających się instytucji finansowych w Polsce. Jest członkiem GPW i KDPW oraz jednym z liderów w zakresie usług ewidencyjno-depozytowych, przechowując i rejestrując dla klientów aktywa o miliardowych wartościach. Q Securities tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w renomowanych instytucjach finansowych (domy maklerskie, tfi, banki). iWealth jest agentem firmy inwestycyjnej Q Securities S.A., wpisanym na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24.07.2019 r. (DIF-WL.4011.161.2018.496.112) do rejestru agentów firm inwestycyjnych.

Schroders – jako globalna firma inwestycyjna pomaga instytucjom, pośrednikom i osobom indywidualnym w osiąganiu ich celów, realizacji ich ambicji i zabezpieczaniu przyszłości. Świadomość zmieniającego się świata, a co za tym idzie potrzeb klientów, pozwala im iść z duchem czasu i dbać o to, co jest dla ich klientów najważniejsze. Jest to jednocześnie możliwe dzięki eksperckiej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu. Łączą ludzi i dane, aby dostrzec trendy, które będą kształtować przyszłość. Takie podejście zapewnia im wyjątkową perspektywę, pozwalającą zawsze inwestować z pełnym przekonaniem.

Skarbiec TFI

Skarbiec TFI SA – powstało w 1997 roku. Jest licencjonowaną instytucją finansową, zarządza funduszami inwestycyjnymi i portfelami, a oferta TFI uwzględnia rozwiązania dostosowane do różnych potrzeb inwestorów. Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy. W 2017 roku Skarbiec TFI zostało drugim najlepszym TFI w Polsce wg. Gazety Rzeczpospolita, a w 2018 roku zostało wybranym najlepszym TFI roku wg. Gazety Parkiet.

Uniqa TFI

UNIQA TFI SA – utworzone zostało w 2010 roku. Celem Towarzystwa jest pomoc w długoterminowym budowaniu oszczędności Polaków. Oferuje trzy fundusze parasolowe w ramach, których wydzielonych jest 26 różnych strategii inwestycyjnych oraz produkty IKE i IKZE. Zarządza aktywami klientów indywidualnych i instytucjonalnych o wartości 3,7 mld zł. Jest częścią grupy UNIQA, instytucji z 200–letnią historią, która jest jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Na polskim rynku UNIQA obecna jest od 30 lat.

VIG / C-QUADRAT TFI

VIG / C-QUADRAT TFI SA – akcjonariuszami Towarzystwa są spółki wchodzące w skład Vienna Insurance Group – wiodącej grupy ubezpieczeniowej w Europie Środkowej i Wschodniej oraz C-Quadrat Investment AG – austriacka grupa spółek zarządzających aktywami. Mottem firmy jest „Twój kapitał w zaufanych rękach”. Towarzystwo oferuje 8 funduszy: fundusz inwestujący w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju w formule „Light green”, trzy fundusze dłużne, dwa akcyjne i dwa algorytmiczne. Klienci mogą też skorzystać z oferty emerytalnej IKE/IKZE. Firmę wyróżnia strategia reagowania na najnowsze trendy na rynkach kapitałowych, połączona z dbałością o bezpieczeństwo inwestycji.