W ramach naszej oferty Klienci mogą inwestować lokalnie i globalnie. Współpracujemy z sprawdzonymi i renomowanymi firmami zarządzającymi aktywami.

AgioFunds

AgioFunds TFI SA – prywatne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, niezwiązane kapitałowo z korporacyjnymi instytucjami rynku finansowego. Na rynku obecne od 2009 r., zaś kadra zarządzająca związana jest z rynkiem kapitałowym od początku jego funkcjonowania w Polsce. Oferta Towarzystwa uwzględnia fundusze i produkty inwestycyjne dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.

TFI Allianz Polska S.A.

TFI Allianz Polska S.A. – oferuje szeroką gamę nowoczesnych strategii inwestycyjnych tworzonych z wykorzystaniem doświadczenia spółek z Grupy Allianz: Allianz Global Investors i PIMCO. Towarzystwo działa na polskim rynku od 2003 roku, umożliwiając inwestycje w fundusze otwarte i zamknięte, inwestujące na rynku polskim i na najciekawszych rynkach zagranicznych. W ofercie dostępne są również produkty pozwalające na oszczędzanie na cele emerytalne (IKE, IKZE, PPE i PPK) oraz PSO.

Aviva Investors TFI

Aviva Investors Poland TFI SA – jest częścią inwestycyjną grupy Aviva – jednej z największych instytucji ubezpieczeniowych w Europie, która jest obecna na rynku od 300 lat. W Polsce Aviva Investors TFI działa od 2001 roku i obecnie należy do największych TFI pod względem wartości aktywów na polskim rynku. Zaufało nam już blisko 55 tysięcy Klientów. Oferujemy 17 funduszy o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, umożliwiających inwestowanie na wielu rynkach, w różne sektory gospodarki.

Caspar TFI S.A.

Caspar TFI S.A. – Instytucja niezależna od korporacji i banków. Na ponadprzeciętne wyniki subfunduszy akcyjnych pracuje globalnie – dokładnie badając trendy, rynki i spółki całego świata. Bezpieczeństwo subfunduszu ochrony kapitału zapewniają starannie dobrane obligacje skarbowe i dywersyfikacja. Misją TFI jest płynność zarządzanych aktywów i zapewnienie Klientowi satysfakcjonujących zysków. Zarządzający to uznani eksperci, wielokrotnie wyróżniani za osiągane wyniki i zapraszani do komentarzy w mediach branżowych.

Fidelity International

Fidelity International – oferuje instytucjom, osobom fizycznym i ich doradcom światowej klasy rozwiązania inwestycyjne oraz fachową wiedzę w zakresie funduszy emerytalnych, mając na celu wsparcie klientów chcących zapewnić lepszą przyszłość sobie i kolejnym pokoleniom. Jako prywatna spółka myślimy w perspektywie wielopokoleniowej i inwestujemy długoterminowo. Udzielanie klientom pomocy w osiąganiu długoterminowych celów jest sednem naszej działalności od niemal 50 lat. Zarządzamy aktywami o wartości 414 miliardów USD.

Franklin Templeton Investments

Franklin Templeton Investments – jedna z największych na świecie organizacji zarządzających aktywami, która od ponad 70 lat cieszy się renomą zaufanego partnera inwestycyjnego. Na polskim rynku obecna już 20 lat. Działa z taką samą rozwagą, z jaką zarządza aktywami, nieustannie koncentrując się na zapewnianiu odpowiednich rozwiązań inwestycyjnych oraz profesjonalnej obsługi. Dzięki podejściu, w którym to klient jest na pierwszym miejscu, stała się jedną z najbardziej zaufanych marek na rynku usług.

Investors TFI

Investors TFI SA – jedna z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce. Do dyspozycji klientów oddaje ponad 20 otwartych subfunduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych strategiach. Dzięki bardzo dobrym wynikom funduszy Investors, firma od lat znajduje się w gronie liderów rynku, czego potwierdzeniem są tytuły Najlepszego TFI przyznane Gazetę Parkiet (w 2014 r. i 2017 r.) Rzeczpospolitą (w 2016 r. i 2017 r.) oraz Analizy Online (w 2018 r.). Investors TFI zarządza aktywami ponad 110 tys. Klientów.

IPOPEMA TFI

IPOPEMA TFI SA – powstało w 2007 r. i dziś jest jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Koncentruje się na kreowaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestorów, a także tworzeniu funduszy o alternatywnej polityce inwestycyjnej. Oferta Towarzystwa obejmuje fundusze inwestujące zarówno na polskim, jak i globalnych rynkach kapitałowych. Oferuje również usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych, polegające na aktywnym inwestowaniu środków inwestora.

Noble Funds TFI

Noble Funds TFI SA – TFI działa na rynku od 2006 r. Specjalizuje się w tworzeniu oraz zarządzaniu otwartymi i zamkniętymi funduszami inwestycyjnym, świadczy usługi asset management oraz doradztwa inwestycyjnego. Największy kapitał Spółki to stabilny zespół ekspertów, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu profesjonalnie zarządzają powierzonymi środkami oraz zapewniają Klientom maksymalne bezpieczeństwo inwestycji. Podejmuje decyzje inwestycyjne kierując się etyką oraz koncentrując na osiąganiu dobrych i powtarzalnych wyników.

Quercus TFI

Quercus TFI SA – pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, z ofertą skierowaną do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. Założone w 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej na czele z Sebastianem Buczkiem. Celem firmy jest wykorzystanie zdobytej wiedzy w tworzeniu unikalnych rozwiązań inwestycyjnych, dających szansę na ponadprzeciętne zyski bez podejmowania zbędnego ryzyka. Dzięki wsparciu osiągnięć naukowych wyniki funduszy należą do ścisłej czołówki rynkowej.

Skarbiec TFI

Skarbiec TFI SA – powstało w 1997 roku. Jest licencjonowaną instytucją finansową, zarządza funduszami inwestycyjnymi i portfelami, a oferta TFI uwzględnia rozwiązania dostosowane do różnych potrzeb inwestorów. Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy. W 2017 roku Skarbiec TFI zostało drugim najlepszym TFI w Polsce wg. Gazety Rzeczpospolita, a w 2018 roku zostało wybranym najlepszym TFI roku wg. Gazety Parkiet.

Union Investment TFI

Union Investment TFI SA – renomowane i niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Od ponad 20 lat nieprzerwanie pracuje na opinię firmy profesjonalnej, partnerskiej, tworzącej najwyższej jakości strategie inwestycyjne. Dzięki temu cieszy się zaufaniem swoich klientów. Oferuje fundusze inwestycyjne, portfele asset management, produkty emerytalne: IKE i IKZE oraz rozwiązania dostosowane do potrzeb inwestorów indywidualnych i firm. Współpracuje z największymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz niezależnymi doradcami finansowymi.