fbpx

Jacek
Maleszewski

Dyrektor Zespołu Doradztwa

Jacek odpowiada za rozwój i zarządzanie usługą doradztwa inwestycyjnego. Jednocześnie pełni funkcję Wealth Managera współpracując z zamożnymi Klientami.

Ukończył Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z tytułem magistra o specjalności Bankowość Inwestycyjna. Od 2004 r. związany z finansami osobistymi i doradztwem inwestycyjnym w DI Xelion, ostatnio na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji Klientów, odpowiedzialnego za opiekę nad portfelami inwestycyjnymi zamożnych Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Posiada Licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 627) oraz Maklera Papierów Wartościowych (nr 2639). W 2012 r. uzyskał prestiżowy tytuł Charterd Financial Analyst (CFA).

Jacek, będąc obecny na krajowym rynku doradztwa finansowego praktycznie od początku jego funkcjonowania, uważa, że jedyną właściwą filozofią w tej profesji jest długofalowa współpraca z Klientami oparta na wzajemnym zaufaniu. Dlatego najważniejsze jest, aby znać, rozumieć potrzeby i sytuację swoich Klientów oraz umieć spojrzeć na świat ich oczami zanim przejdzie się do konkretów.